SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 0691338988

Általános Szerződési Feltételek

 

A következőkben említett szerződési feltételek ( Promóció Szerződési Feltételek és Felhasználói Szerződési Feltételek) valamint az Általános Szerződési Feltételek, vonatkoznak és részét képezik a Tartalomszolgáltató  összes ajánlatának digitális vagy más online szolgáltatásra vonatkozóan a mobil kommunikációs szolgáltató  (továbbiakban Szolgáltató ) hálózatán keresztül, amelyre a végfelhasználó előfizetési szerződést köt (továbbiakban Mobil Előfizetés) (abban az esetben is, ha a szolgáltatás nem ismertetett vagy nem teljes körűen részletezett jelen szerződési feltételekben).A Tartalomszolgáltató  által online biztosított digitális és egyéb szolgáltatások magukban foglalják a játékokat, szöveges üzeneteket, hang és/vagy kép fájlokat és/vagy hasonló szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatási Tartalom), melyeket a szolgáltató hálózatán keresztül bocsátunk rendelkezésre,  többek között rövid szöveges üzenet (SMS), rádióhullámú adatcsomag szolgáltatás (GPRS) és/vagy harmadik generációs szolgáltatások (3G) segítségével.

 

Meglévő végfelhasználóinkat az árak módosításának végrehajtása előtt egy héttel SMS-be értesítjük. Ha a végfelhasználó továbbra is használja a Tartalomszolgáltató  szolgáltatásait vagy az árváltozást követően történik meg a regisztráció, az ármódosítást a felhasználó részéről elfogadottnak tekintjük. A Tartalomszolgáltató  minden esetben fenntartja a jogot az árváltoztatásra, miután azt közzé tették a weboldalon. A Tartalomszolgáltató  fenntartja a jogot, hogy bármely terméket más, azzal azonos értékű termékre cseréljen előzetes értesítés nélkül. Kínálata és árajánlatai kötelezettsége megfelelnek a reklámoknak és a weboldalnak, hacsak az ajánlatról írásban másképp nem határozta.

 

Kártyás előfizetés esetén a költségek terhelhetik a ‘Szolgáltatót’ vagy levonásra kerülhetnek a végfelhasználó hitelkeretéből is előre feltöltős regisztráció esetén. Erre az esetre a végfelhasználó kifejezett felhatalmazását adja és garantálja a költségek behajthatóságát. A költségek felszámíthatók minden küldött és fogadott üzenetért annak típusától és/vagy fizetési módjától függően. A szolgáltató által meghatározott SMS (szöveges üzenet) díja alkalmazható az összes küldött és fogadott üzenetre. Ez az egyszeri regisztrációs díj költségére is vonatkozhat. Az adott országra vonatkozó használati és szolgáltatási díjszabásról és fizetési módról még több információt találhat a GYIK és/vagy a Felhasználási Szerződési Feltételek menüpont alatt.

 

A Szolgáltatási Tartalom a Tartalomszolgáltatótól rendelhető meg és az adott telekommunikációs cég szolgáltatásán és hálózatán keresztül jut el a végfelhasználóhoz. A Szolgáltatási Tartalom megszüntetési eljárása a Felhasználói Szerződési Feltételekben meghatározott módon kezdhető meg.

 

Ha az itt leírt Általános Szerződési Feltételek másképpen nem rendelkeznek, minden szerzői jog, szabadalom, védjegy, rajz, sablon és/vagy más a Szolgáltatási Tartalomhoz és a weboldalhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok a szállítókat és más jogosult feleket illetik.

 

A Tartalomszolgáltató korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem visszavonható használati jogot biztosít a végfelhasználóknak a szolgáltatási tartalom letöltéséhez, fogadásához és/vagy tanácsadáshoz. Ha aTartalomszolgáltató kifejezetten másképp nem rendelkezik, a végfelhasználóknak nincs joguk sokszorosítani, cserélni, végrehajtani, átruházni, szétosztani, eladni, használni az eredeti terméket, vagy bármilyen más módon használni a letöltött vagy megkapott szolgáltatási tartalmat erre a célra szánt előzetes írásos megegyezés nélkül.

 

A Tartalomszolgáltató fenntartja a jogot a végfelhasználók adatainak (telefonszám, e-mail cím, stb.) felhasználására további promóciós célokból. A Tartalomszolgáltató összegyűjti és feldolgozza (azaz többek között gyűjti, kezeli, konzultál, harmadik fél számára kibocsátja, osztályozza) a végfelhasználók bizonyos személyes és szállítási adatait.

 

A Tartalomszolgáltató törekszik arra, hogy a szolgáltatási tartalom használata zavartalan legyen. A Tartalomszolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatási tartalmak megegyeznek a végfelhasználók igényeivel, vagy hogy ezeknek a szolgáltatási tartalmaknak a letöltése, fogadása zavartalan és hibamentes marad. A végfelhasználó elfogadja a mobil telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatban, hogy a kapcsolódási lehetőség, annak fenntartása és a kapcsolat minősége nem megegyező vagy egyenlő értékű minden egyes alkalommal és helyen, valamint hogy a szolgáltatási tartalmak elérését hátráltathatják bizonyos tényezők, esetleg azok átmenetileg nem elérhetők fizikai tényezők okozta interferencia (alagutak, hegyek, épületek, stb.) vagy a telefonszolgáltató karbantartási munkái miatt.

 

Ha a végfelhasználó nem tudja minden esetben zavartalanul használni a szolgáltatási tartalmakat, az nem jogosítja fel kedvezményekre vagy a már kifizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére.

 

A Tartalomszolgáltató  soha nem vállal felelősséget az esetleges károkért, úgymint (de nem kizárólag) vírusok, a végfelhasználó által okozott hardver és/vagy szoftver meghibásodás, a weboldalra való belépés engedélyezése, amely magában foglalja a letöltött szolgáltatási tartalmakat és a kapcsolódáshoz szükséges hardvert és szoftvert. A végfelhasználónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerülje az ilyen eseteket. Ha a Tartalomszolgáltató mégis bármilyen okból kompenzálná a végfelhasználót, a kártérítés mértéke soha nem haladhatja meg annak a szolgáltatási tartalomnak az összegét, amely a kárt okozta.

 

A Tartalomszolgáltató weboldala tartalmát a legnagyobb odafigyeléssel lett össze állítva. Tartalomszolgáltató nem tudja garantálni az ott megjelenő tartalom pontosságát,  ezért a Tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget az előírásokkal és megállapodásokkal kapcsolatos hibákért, pontatlanságokért, félreértésekért, késésért vagy félreértelmezésekért az internet használata során, valamint az ezekből adódó következményekért.  A végfelhasználó nem jogosult sérült, törvénytelen, káros, fenyegető, vulgáris, lekezelő, taszító üzenetek írására, amelyek sértik a személyi jogokat.

 

A végfelhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie. Amennyiben 18 éven aluli, vagy nem önmaga fizeti a mobiltelefon-számláját, a mobiltelefon-számláját fizető személy (szülő, gyám, munkáltató, stb.) hozzájárulása szükséges a weboldalon történő regisztrációhoz és a szolgáltatás használatához. A regisztrációval és/vagy a szolgáltatás használatával a Tartalomszolgáltató feltételezi, hogy a végfelhasználó rendelkezik a mobiltelefon-számláját fizető szülő, gyám, stb. hozzájárulásával.

 

A tartalomszolgáltatásra, a megegyezésre és a weboldal használatának feltételeire annak az országnak a törvényei az irányadóak, ahol az adott kampány lebonyolításra kerül. Ha az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja a helyi törvényhozás szerint érvénytelennek minősül, a felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi törvényhozás a felek szándékával egyezően megpróbálja érvényesnek tekinteni az adott pontot, ameddig az törvényes. Az Általános Szerződési Feltételek további pontjai ebben az esetben változatlanul érvényben maradnak. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Tartalomszolgáltató folyamatosan megújítja. Az esetleges módosításokról a végfelhasználót a weboldalunkon értesítjük. A módosítások bejelentését követően a weboldal folytatólagos használatával vagy a Tartalomszolgáltató szolgáltatásainak letöltésével a végfelhasználó elfogadja a módosításokat. Jelen Általános Szerződési Feltételek betartását a  Tartalomszolgáltató bármikor számon kérheti.

 

 

Ez egy előfizetéses tartalomszolgáltatás (vicces képek, játék, csengőhang, videó, alkalmazások), előfizetési díja 3 SMS/Hét/960 Ft SMS-ként mindaddig, amíg nem küldöd el a STOP szót a 0691338988 számra. A promóció időtartama: 2017/06/01 – 2017/12/31 között. A szolgáltatáshoz történő előfizetéshez, illetve annak használatához neked kell az előfizetőnek/számlafizetőnek lenned és legalább 18 évesnek kell lenned, vagy kifejezett engedéllyel rendelkezni az előfizetőtől/számlafizetőtől. Ha bármilyen kérdésed van az oldallal kapcsolatban, kérjük hívd Hétfő – Péntek 09:00-17:00 között elérhető, ingyenesen hívható ügyfélszolgálatunkat: 0680808015, vagy írj a: [email protected], Adsaints B.V. , Wim Duisenberg Plantsoen 31, 6221 SE, Maastricht.