Posebna pravila in pogoji mobilnih storitev

Posebna pravila in pogoji mobilnih storitev
ponudnika storitev: Adsaints B.V.

I. Ponudnik / organizator storitev

Organizator in ponudnik SMS storitev/klubov je podjetje Adsaints B.V. , Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE, Maastricht, Nizozemska, tehnični izvajalec storitve za Slovenijo je NTH, Međimurska 28, 42000 Varaždin , Croatia.

II. Aktivnost/trajanje SMS storitev

SMS storitve/klubi bodo aktivni od 17.10.2017 do preklica, uporabniki lahko sodelujejo v SMS storitvah/klubih od navedenega datuma začetka aktivnosti naprej. SMS storitve/klubi nimajo določenega datuma prenehanja aktivnosti, v primeru ukinitve SMS storitev/klubov bodo vsi aktivni člani storitev/kluba obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom.

III. Obveščanje, oglaševanje in promocija SMS storitev in klubov

Ponudnik oz. organizator storitev se za namene promocije in obveščanja, v povezavi s storitvami in klubi preko SMS sporočil, lahko poslužuje različnih medijev in oglasnega prostora (tiskane edicije, internet in internetni oglasni prostor, televizija, radio,…). Za vsebino oglasov je odgovoren izključno ponudnik/organizator storitve. Za vprašanja in dodatna pojasnila glede oglasov in promocije storitev in klubov kontaktirajte ponudnika/organizatorja storitev na [email protected].

IV. Potek storitev/klubov in sodelovanje

Prijava na storitve Clicksaints je navedena na spletni strani www.clicksaints.com, kjer uporabnik izbere mobilnega operaterja, vnese telefonsko številko. Uporabnik mora potrditi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji prijave objavljenimi na www.clicksaints.com internetni strani. S potrditvijo splošnih pogojev uporabnik potrdi, da je bil seznanjen z splošnimi ter krovnimi pogoji storitev podjetja Dimoco, ki se nahajajo na Splošni pogoji uporabe storitev NTH.

Postopek prijave pri vnosu telefonske številke na internetno stran

Naročnina na mobilne storitve se prične tako, da se vnese mobilno številko na internetno stran ter s potrditvijo splošnih pogojev. Nato uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejme brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve, Telemach in A1 uporabniki dodatno ev. prejmejo še PIN kodo.

Uporabniki Telekom Slovenije in A1
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti s SMS sporočilom s tekstom DA na kratko številko 3838. Z odgovorom DA, ki ga uporabnik pošlje na številko 3838, uporabnik popolnoma potrdi ter ter sprejme splošne pogoje.

Uporabniki Telemach
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno vnesti PIN kodo na internetno stran. Z vnešeno PIN kodo na internetno stran, uporabnik v popolnoma sprejme ter potrdi splošne pogoje.

Po uspešni registraciji uporabnik prejme brezplačno pozdravno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posamezne storitve, o frekvenci SMS sporočil kot tudi obvestilo, kako se lahko odjavi ter telefonsko številko za pomoč uporabnikom. Po pravilni potrjeni včalnitvi uporabnik prejme plačljiv SMS (2,49 EUR), ki ga obvesti, da ima na voljo mobilne vsebine na www.clicksaints.com ali z internetno povezavo, kjer si lahko prenese mobilne vsebine.
Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz SMS kluba s poslano ključno besedo STOP NOW za posamezno storitev ali STOP za odjavo od vseh storitev na kratko številko 3838. Odjava od vseh storitev velja le za storitve na posamezni kratki številki in ne vpliva na članstva, ki so sklenjena na drugih kratkih številkah ali pri drugih ponudnikih storitev.

V. Nagradna igra v okviru mobilnih storitev/klubov

Organizator storitev/klubov si pridržuje pravico do izvedbe nagradne igre v okviru mobilnih klubov/storitev. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je včlanitev v mobilni klub oz. sodelovanje v storitvah. Trajanje nagradne igre in nagrade bodo predčasno objavljene na internetnem portalu portal kot tudi morebitni posebni pogoji za izvedbo nagradne igre.

Osnovna pravila nagradne igre

Naročite se na clicksaints.com in poslali brezplačen obrazec za: [email protected]. Samo tisti udeleženci, ki so opisali v 50 besedah, zakaj želijo osvojiti nagrado, so lahko upravičeni do nagrade. Tukaj lahko dobite brezplačno prijavnico. Na koncu promocijskega obdobja bomo izbrali zmagovalca vseh vpisov. Izbrani zmagovalec bomo stopili v roku 3 tednov po promocijskem obdobju.

Promocija nagradne igre in posledično mobilnih storitev klubov se bo vršila preko različnih medijev (tiskane edicije, radio, televizija, internetni mediji,…).

VI. Cenik sporočil in prikaz na računu mobilnega operaterja

Sistem NTH vsebuje tudi plačljive storitve, ki jih je uporabnik dolžan plačati. Storitve so obračunane v skladu s cenikom ponudnika storitev, plačilo pa se izvede na način, ki ga določa ponudnik mobilnega omrežja pri katerem ima uporabnik sklenjeno pogodbo oziroma ponudnik poti (Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach…).

Ponudnik poti uporabo storitev obračuna za preteklo obračunsko obdobje in jo prikaže na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve.
V primeru neporavnanih obveznosti uporabnika do ponudnika poti, se smiselno uporabljajo splošni pogoji ponudnika poti.
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilnega operaterja). Cena posameznega prejetega tedenskega klubskega SMS sporočila je 2,49 EUR (€).

a) Posredovani SMS-i uporabniku s strani storitev DIMOCO uporabnikom mobilnega omrežja Telekom Slovenije.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka Sistemska sporočila € 0,00
NTH Samostojna številka NTH € 0,00
NTH Poštar NTH € 2,49

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

b) Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH naročnikom in A1 uporabnikom.

Oznaka kode Opis Cena v EUR z DDV Ime MT SMS na izpisu računa
TSR Komercialno sporočilo € 0,00 Kom.spr. NTH (IME KLUBA) 3838
TSSC komercialno sporočilo € 2,49 Kom.spr. NTH (IME KLUBA) 3838

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

c) Posredovani SMS-i uporabniku s strani s strani storitev DIMOCO naročnikom in Telemach uporabnikom.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka Sistemska sporočila € 0,00
NTH Samostojna številka NTH € 0,00
NTH Telemach Poštar NTH € 2,49

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

VII. Varstvo podatkov, zasebnost in hramba pogodbe na daljavo

Pogodba na daljavo, ki je sklenjena med ponudnikom/organizatorjem storitve ali kluba in uporabnikom bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika/organizatorja storitve. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

VII. Končno določbe, splošne informacije in pogoji

Sodelovanje v storitvah oz. članstvo v klubu ni starostno omejeno in ne zajema vsebine neprimerne za otroke mlajše od 16 let. Osnovni pogoj za sodelovanje oz. članstvo je strinjanje s temi posebnimi pravili in pogoji, ter hkratno strinjanje s krovnimi pogoji mobilnih storitev NTH.

Ponudnik storitev je Adsaints B.V. , Wim Duisenbergplantsoen 31 , 6221 SE Maastricht, Nizozemska in je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve, ponudniki komunikacijske poti so mobilni operaterji Telekom Slovenije d.d. (za uporabnike omrežja Telekom Slovenije), A1 Slovenija d.d. (za uporabnikre omrežja A1) in Telemach (za uporabnike omrežja Telemach). Za pravilno tehnično izvedbo storitve jamči podjetje NTH, Međimurska 28, 42000 Varaždin , Croatia.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti (operaterja), bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Krovni splošni pogoji se nahajajo na spletni strani tehničnega izvajalca storitev, podjetja NTH.

IX. Reklamacije

Reklamacijska služba ponudnika storitve in tehničnega izvajalca je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 17. uro. Potrudili se bomo, da bo vaša reklamacija obdelana v najkrajšem možnem času.

Podatki reklamacijske službe:

Telefonska številka…………………….016001850
Elektronska pošta…………………….. [email protected]
Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 17.00