Posebna pravila in pogoji mobilnih storitev ponudnika storitev: Adsaints B.V. – 6655 NOW

Posebna pravila in pogoji mobilnih storitev

ponudnika storitev: Adsaints B.V.

 1. Ponudnik / organizator storitev

Organizator in ponudnik SMS storitev/klubov je podjetje, Adsaints B.V., Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht, www.adsaints.com  tehnični izvajalec storitve za Slovenijo je DIMOCO Europe GmbH, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija (www.dimoco.at).

 1. Aktivnost/trajanje SMS storitev

SMS storitve/klubi bodo aktivni od 14.11.2017 do preklica, uporabniki lahko sodelujejo v SMS storitvah/klubih  od navedenega datuma začetka aktivnosti naprej. SMS storitve/klubi nimajo določenega datuma prenehanja aktivnosti, v primeru ukinitve SMS storitev/klubov bodo vsi aktivni člani storitev/kluba obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom.

 1. Obveščanje, oglaševanje in promocija SMS storitev in klubov

Ponudnik oz. organizator storitev se za namene promocije in obveščanja, v povezavi s storitvami in klubi preko SMS sporočil, lahko poslužuje različnih medijev in oglasnega prostora (tiskane edicije, internet in internetni oglasni prostor, televizija, radio,…). Za vsebino oglasov je odgovoren izključno ponudnik/organizator storitve. Za vprašanja in dodatna pojasnila glede oglasov in promocije storitev in klubov kontaktirajte ponudnika/organizatorja storitev na [email protected]

 1. Potek storitev/klubov in sodelovanje

Prijava na storitve »CLICKSAINTS« je navedena na spletni strani http://m.si.clicksaints.com , kjer uporabnik izbere mobilnega operaterja, vnese telefonsko številko. Uporabnik mora potrditi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji prijave objavljenimi na www.clicksaints.com internetni strani. S potrditvijo splošnih pogojev uporabnik potrdi, da je bil seznanjen z splošnimi  ter krovnimi pogoji storitev podjetja Dimoco, ki se nahajajo na Splošni pogoji uporabe storitev DIMOCO.

 • Postopek prijave pri vnosu telefonske številke na internetno stran

Naročnina na mobilne storitve se prične tako, da se vnese mobilno številko na internetno stran ter s potrditvijo splošnih pogojev. Nato uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejme brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve, Telemach in A1 uporabniki dodatno ev. prejmejo še PIN kodo.

 • Telekom Slovenija, A1 in Telemach uporabniki

Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti s SMS sporočilom s tekstom DA na kratko številko 6655. Z odgovorom DA, ki ga uporabnik pošlje na številko 6655, uporabnik popolnoma potrdi ter  ter sprejme splošne pogoje.

 • Telemach in A1 uporabniki

Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno vnesti PIN kodo na internetno stran. Z vnešeno PIN kodo na internetno stran, uporabnik v popolnoma sprejme ter potrdi splošne pogoje.

Po uspešni registraciji uporabnik prejme brezplačno pozdravno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posamezne storitve, o frekvenci SMS sporočil kot tudi obvestilo, kako se lahko odjavi ter telefonsko številko za pomoč uporabnikom. Po pravilni potrjeni včalnitvi uporabnik prejme plačljiv SMS (2,49 EUR), ki ga obvesti, da ima na voljo mobilne vsebine na http://m.si.clicksaints.com  ali z internetno  povezavo, kjer si lahko prenese mobilne vsebine.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz SMS kluba s poslano ključno besedo STOP SCAN za posamezno storitev ali STOP za odjavo od vseh storitev na kratko številko 6655. Odjava od vseh storitev velja le za storitve na posamezni kratki številki in ne vpliva na članstva, ki so sklenjena na drugih kratkih številkah ali pri drugih ponudnikih storitev.

 • Postopek prijave s poslano ključno besedo

Vključitev v mobilni klub lahko uporabnik zahteva tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo SCAN na kratko številko 6655. Po poslanem sporočilu SMS uporabnik prejme brezplačen SMS s podatki o ponudniku storitve, o ceni posamezenga prejetega SMS sporočila kot tudi povezavo, kjer so objavljeni splošni pogoji.

Za potrditev registracije je potrebno odgovoriti na to sporočilo s SMS sporočilom z vsebino DA na kratko stevilko 6655.

Po uspešni registraciji uporabnik prejme brezplačno pozdravno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posamezne storitve, o frekvenci SMS sporočil kot tudi obvestilo, kako se lahko odjavi ter telefonsko številko za pomoč uporabnikom. Po pravilni potrjeni včalnitvi uporabnik prejme plačljiv SMS (2,49 EUR), ki ga obvesti, da ima na voljo mobilne vsebine na http://m.si.clicksaints.com  ali z internetno  povezavo, kjer si lahko prenese mobilne vsebine. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz SMS kluba s poslano ključno besedo STOP SCAN za posamezno storitev ali STOP za odjavo od vseh storitev na kratko številko 6655. Odjava od vseh storitev velja le za storitve na posamezni kratki številki in ne vpliva na članstva, ki so sklenjena na drugih kratkih številkah ali pri drugih ponudnikih storitev.

Ime mobilne storitve / kluba Ključna beseda Kratka številka Odjava Cena / frekvenca SMS
Potrditev DA   € 0,00
CLICKSAINTS 6655 STOP SCAN € 2,49 / 2 x tedensko
CLICKSAINTS   6655 STOP NOW € 2,49 / 2 x tedensko
Odjava od vseh storitev   6655 STOP € 0,00
 • Cenik sporočil in prikaz na računu mobilnega operaterja

Sistem DIMOCO vsebuje tudi plačljive storitve, ki jih je uporabnik dolžan plačati. Storitve so obračunane v skladu s cenikom ponudnika storitev, plačilo pa se izvede na način, ki ga določa ponudnik mobilnega omrežja pri katerem ima uporabnik sklenjeno pogodbo oziroma ponudnik poti (Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach…).

Ponudnik poti uporabo storitev obračuna za preteklo obračunsko obdobje in jo prikaže na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve.

V primeru neporavnanih obveznosti uporabnika do ponudnika poti, se smiselno uporabljajo splošni pogoji ponudnika poti.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilnega operaterja). Cena posameznega prejetega tedenskega klubskega SMS sporočila je 2,49 EUR (€).

 1. Posredovani SMS-i uporabniku s strani storitev DIMOCO uporabnikom mobilnega omrežja  Telekom Slovenija
Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Sistemska sporočila € 0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 € 0,00
DIMOCO Poštar DIMOCO NA 7 € 2,49

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

 • Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa DIMOCO naročnikom in A1 uporabnikom
Oznaka kode Opis Cena v EUR z DDV Ime MT SMS na izpisu računa
TSR Komercialno sporočilo € 0,00 Kom.sporocilo DIMOCO (service provider, service type)
TSSC komercialno sporočilo € 2,49 Kom.sporocilo DIMOCO (service provider, service type)

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

 • Posredovani SMS-i uporabniku s strani s strani storitev DIMOCO naročnikom in Telemach uporabnikom
Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Sistemska sporočila € 0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 € 0,00
DIMOCO Telemach Poštar DIMOCO NA 7 € 2,49

*(izvleček iz krovnih splošnih pogojev)

 • Varstvo podatkov, zasebnost in hramba pogodbe na daljavo

Pogodba na daljavo, ki je sklenjena med ponudnikom/organizatorjem storitve ali kluba in uporabnikom bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika/organizatorja storitve. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 • Končno določbe, splošne informacije in pogoji

Sodelovanje v storitvah oz. članstvo v klubu ni starostno omejeno in ne zajema vsebine neprimerne za otroke mlajše od 16 let. Osnovni pogoj za sodelovanje oz. članstvo je strinjanje s temi posebnimi pravili in pogoji, ter hkratno strinjanje s krovnimi pogoji mobilnih storitev DIMOCO.

Ponudnik storitev je Adsaints B.V., Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht , www.adsaints.com in je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve, ponudniki komunikacijske poti so mobilni operaterji  Telekom Slovenia d.d. (za uporabnike omrežja Telekom Slovenije),  A1 Slovenja d.d. (za uporabnikre omrežja A1) in Telemach (za uporabnike omrežja Telemach). Za pravilno tehnično izvedbo storitve jamči podjetje DIMOCO Europe GmbH, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti (operaterja), bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Krovni splošni pogoji se nahajajo na spletni strani tehničnega izvajalca storitev, podjetja DIMOCO, na naslovu www.dimoco.at/agb.

 • Reklamacije

Reklamacijska služba ponudnika storitve in tehničnega izvajalca je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 17. uro. Potrudili se bomo, da bo vaša reklamacija obdelana v najkrajšem možnem času.

Podatki reklamacijske službe:

Telefonska številka…………………….01 888 8689

Elektronska pošta…………………….. [email protected]

Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 17.00

DIMOCO:

Telefonska številka…………………….01 888 8689

Elektronska pošta…………………….. [email protected]

Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 17.00