Privacy Policy

Privacy Beleid

Inleiding

De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van sites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Clicksaints is ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites relevant en noodzakelijk is voor haar activiteiten.

Adsaints B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die privacy (zelf)regulering stelt aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking Adsaints B.V., Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens over u vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een abonnement op een (mobile) service of een nieuwsbrief, deelnemer bent van een actie of uitgenodigd wordt om mee te doen aan een spel. Ook worden er gegevens verwerkt in het kader van onze dienstverlening van onze zustermaatschappijen, sponsors en partners, bij het beschikbaar stellen van de prijs aan de prijswinnaar, de opgave van uw interesse en wanneer u op een andere wijze uw belangstelling aangeeft, of anderszins contact heeft met ons. Bij deze gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, mobiele telefoonnummer, gegevens over in- en uitschrijving, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, bestelde producten/diensten, informatie over betalingen, log files in het kader van mobiele dienstverlening en opgegeven interesses in onze verschillende soorten diensten.

Wij gebruiken deze informatie voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met u (en onze service providers), overige dienstverlening (van zustermaatschappijen of sponsors en partners), interne bedrijfsvoering en, om klanten van onze (nieuwe) producten en diensten en/of van haar zustermaatschappijen of van sponsors en partners op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan sponsors of partners beschikbaar worden gesteld om u (verder) te informeren over aanbiedingen of andere relevante informatie. Als u hier niet in geinteresseerd bent kunt u zich op ieder moment afmelden.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze mobiele diensten wordt er van u gevraagd om een (doorgaans landspecifiek) aanmeldingsproces te doorlopen. Hierbij wordt u gevraagd om een aantal gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, mobiele telefoonnummer, e-mail adres en bankrekening nummer. Deze aanmeldingsgegevens worden gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie toe te sturen en om deze met u te kunnen afrekenen. Ook willen wij u graag up-to-date houden van nieuwe, verschillende soorten producten en diensten en interessante aanbiedingen.

Mobiele telefoonnummer

Indien u uw (mobiele) telefoonnummer heeft ingevuld wordt dit gebruikt om na aanmelding de soort service aan u te kunnen bevestigen en de overeenkomst te sluiten en met u uit te kunnen voeren. Indien u heeft aangegeven geinteresseerd te zijn, gebruiken wij uw mobiele telefoonnummer ook om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. U kunt u op elk moment weer afmelden door op de link te klikken onderaan in het bericht die u ontvangt op uw mobiele telefoon.

E-mail adres

Indien u uw e-mailadres heeft ingevuld en actief heeft aangegeven om bijvoorbeeld een nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, dan kunnen wij u als klant nog beter informeren en van dienst zijn met informatie over verschillende soorten aanbiedingen en prijsacties. Wanneer u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door op de link te klikken onderaan in de e-mail die u heeft ontvangen. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt beschikbaar gesteld voor het incidenteel ontvangen van aanbiedingen en acties van andere bedrijven. Deze bedrijven worden vooraf zorgvuldig geselecteerd. U kunt dit in veel gevallen zelf aangeven op de site.

Inzage

U kunt kennis nemen van de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. Als de informatie onjuist is kunt u ons helpen deze te corrigeren. Verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u sturen naar bovengenoemd adres. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Voorkeuren soorten producten en diensten

Wij streven ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u niet geinteresseerd bent in informatie over (nieuwe) relevante producten en diensten, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven via de speciale afmeldpagina op de site. Let op: onze dienstverlening is gericht op het delen van informatie met u over verschillende soorten voorkeuren voor producten en diensten. Een totale blokkering van uw gegevens kan leiden tot het niet-ontvangen van informatie over aanbiedingen of acties waarin u vermoedelijk wel in geinteresseerd bent.

Bestandgegevens

Voor onze dienstverlening worden ook ‘database’ gegevens bijgehouden om een robuuste controle mogelijk te maken op onze dienstverlening (en onze service providers). Het doel hiervan is om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te optimaliseren. Ook kan de informatie ontleend aan deze gegevens worden gebruikt om misbruik van gegevens te voorkomen en indien nodig te voldoen aan meer gerichte informatie verzoeken van derden op basis van (zelf)regulering.

Browsen en IP-adres

We maken ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt, zoals één van onze sites of landingspagina’s. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages met niet-identificeerbare informatie.

Beveiliging

Wij besteden vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in onze dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van gegevens.

Cookies

Sites die advertententies weergeven maken gebruik van cookies om bij te kunnen houden welke advertenties aan u zijn vertoond. Deze cookies worden geplaatst maar door het bedrijf dat deze advertenties verzorgt. Het uitsluitend doel van deze cookies is om de communicatie die nodig is om de advertentie weer te geven op de website uit te voeren of om een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren na klikken op de advertentie op de website. ‘Clicks’ geven ons informatie die van belang is voor statistische analyse op niet-identificeerbaar niveau. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Links

Op deze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Er kan echter geen verantwoordelijkheid worden gedragen met betrekking tot de omgang door die organisaties met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Belangrijke wijzigingen worden bekend gemaakt op deze site in de privacy statement.