Uvjete i odredbe

Uvjete i odredbe

Članak 1 – Prava i odgovornosti
Uvjeti i odredbe navedene na web stranici (“Promidžbeni uvjeti i odredbe” i “Uvjeti i odredbe za korisnike”), a osim toga Opći uvjeti i odredbe u nastavku vrijede i čine dio svih ponuda za digitalne i druge usluge koje nudi on- Adsaints B.V. preko mreže operatora mobilnog operatera (‘Operater’), s kojim je krajnji korisnik pretplaćen (‘Mobile Subscription’) (čak i ako usluge nisu opisane ili nisu detaljnije opisane u ovim uvjetima i Uvjeti). Digitalne i druge usluge koje pruža Adsaints B.V. Uključuje igre, aplikacije, zvuk i / ili slikovne datoteke i / ili slične usluge koje se isporučuju putem mreže operatera, uključujući usluge SMS (Short Message Service), General Packet Radio Services ‘GPRS’) i / ili usluge treće generacije (‘3G’).

Članak 2 – Promjene cijena i proizvoda
2.1 Postojeći krajnji korisnici bit će obaviješteni SMS-om tjedan dana prije nego što se prilagodba cijena provede. Ukoliko krajnji korisnici i dalje koriste usluge Adsaints B.V. ili se registriraju nakon datuma kada je izmjena cijena uvedena, izmjene će se smatrati prihvaćenom. Adsaints B.V. pridržava pravo uvijek imati pravo provesti prilagodbe cijena nakon što je obavijest o web stranici.

2.2 Adsaints B.V. pridržava pravo zamijeniti bilo koji proizvod s istovrsnim proizvodom bez prethodne obavijesti.

Članak 3 – Troškovi
3.1 Ponude ili citati navedeni u oglasima ili na www.clicksaints.com (“Web stranica”) bez obveze, osim ako ponuda ne izričito navodi pisanje.

3.2 Troškove naplaćuje Operator ili se tereti za naplatu od krajnjeg korisnika u slučaju pretplate. Krajnji korisnik daje izričitu autorizaciju za tu svrhu i jamči da se troškovi mogu naplatiti.

3.3 Cijene se mogu naplaćivati ​​za svaku poruku koja se šalje ili prima, ovisno o vrsti poruke i / ili načinu plaćanja. Standardni troškovi za slanje SMS poruka prema operatorima primjenjuju se na sve poruke koje se šalju i primaju. Naknada za jednokratnu registraciju također se može primijeniti. Više informacija o cijenama i načinu plaćanja za korištenje usluge u određenoj zemlji možete pronaći u često postavljanim pitanjima i / ili Uvjetima i odredbama korisnika.

Članak 4. – Isporuka usluga s teretom
Usluga sadržaja traži se od Adsaints B.V. i isporučuje se usluga i mreže operatera krajnjem korisniku.

Članak 5 – Raskid i otkaz
Uvjeti i odredbe za prekid isporuke usluge sadržaja navedeni su u Uvjetima i odredbama Korisnika i usluga se može ukinuti samo kako je navedeno u Uvjetima i odredbama korisnika.

Članak 6 – Intelektualno vlasništvo
6.1 Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima, svi autorska prava, patenti, zaštitni znakovi, crteži, modeli i / ili druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržajne usluge i / ili Web stranicu Adsaints B.V., njezinih dobavljača ili drugih nositelja prava.

6.2 Adsaints B.V. daje krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo pravo na preuzimanje, primanje i / ili konzultaciju s uslugama sadržaja.

6.3 Osim ako ne izričito drži drugačije, krajnji korisnik ne smije reproducirati, mijenjati, izvršavati, prenositi, distribuirati, prodavati, koristiti za izvedene proizvode ili na neki drugi način koristiti preuzete ili primljene sadržaje bez prethodne pisane suglasnosti za tu svrhu.

6.4 Krajnji korisnik nadoknađuje Adsaints B.V. i njegove dužnosnike, menadžment, zaposlenike, dobavljače i davatelje informacija od trećih osoba od štete i rizika te preuzima odgovornost prema Adsaints B.V. i njegovim dužnosnicima, menadžmentu, zaposlenicima, dobavljačima i davateljima informacija trećih strana za posljedice ili kršenje prava intelektualnog vlasništva tvrtke Adsaints B.V. ili trećih strana, kršenje ovih Uvjeta i odredbi koje proizlaze iz neovlaštenog korištenja naših usluga ili ponašanja.

Članak 7 – Obrada podataka i privatnost
7.1 Adsaints B.V. (broj mobitela, e-mail adresa, itd.) Za dodatne promotivne svrhe.

7.2 Adsaints B.V. okuplja i obrađuje (tj., Između ostalog, okuplja, čuva, konzultira, pruža trećim stranama, klasificira i povezuje) određene osobne i prometne podatke krajnjeg korisnika.

7.3 Adsaints B.V. obradit će podatke krajnjeg korisnika samo u skladu sa svojim pravilima o privatnosti, koje se mogu pregledavati i preuzeti na web stranici. Adsaints B.V. poštuje relevantne zakone i propise o zaštiti privatnosti u tom smislu, kao međunarodna tvrtka, Adsaints B.V. i njezine povezane tvrtke sve više rade izvan granica jedne zemlje.

Članak 8 – Ograničenje odgovornosti
8.1. Korištenje usluga sadržaja i web stranica Adsaints B.V. na kraju je korisnikov rizik. Adsaints B.V.